Bilelevator til p-hus

Bilhiss till parkeringen

En bilhiss kan användas som transport för bilar för t.ex. parkeringar där det inte finns mycket utrymme. I många större städer är etablering av ett...

Læs mere
Vareelevator til Den Gamle By

Varuhiss till Gamla Stan

Vi har levererat en varuhiss till Den Gamle By i Århus, som fick passa in i 1970-talets stadsdel. Godshissens moderna teknik döljs, så att hissen f...

Læs mere
Varelevator til A. P. Botved

Varuhiss för A. P. Botved

Vi har levererat en varuhiss till företaget Botved i Herlev som ska användas för att transportera varor från gatuplan upp till plan där köket ligger.

Læs mere