Varuhiss till Århus Spårväg

Kund: Aarhus Spårväg Kapacitet: 1500 kg
Vi har tagit fram en varuhiss till verkstaden för Aarhus Spårväg, där godshiss används för att transportera verktyg.