Säkerhetsutrustning

Skyddsram

Under plattformens ytterkant monterar vi en skyddram, som omedelbart stoppar sänkningsrörelsen om den aktiveras. På så sätt säkerställer skyddsramen att inga klämolyckor kan inträffa vid användning av lyftbordet.

Servicespärr

Det är förbjudet att vistas under plattformen om inte lyftbordet är mekaniskt låst. Alla våra lyftbord är försedda med mekanisk servicespärr, som kan låsa bordet i servicehöjd, så att service och reparationer kan utföras på ett säkert sätt under plattformen.

Magnetventil

JEMA LIFTs lyftbord är monterade med en magnetventil direkt på cylindern. Magnetventilen blockerar oljan, vilket gör att plattformen stoppas om hydraulsystemet skulle haverera.

Slangbrottsventil

På JEMA LIFTs lyftbord finns en slangbrytningsventilen som säkerställer att lyftbordet sänks med låg hastighet om slangbrott skulle uppstå.

Låsspärr

Låsspärren säkerställer att lyften behåller sin position.

Lagstiftning och märkning

CE-märkt

Alla JEMA LIFT lyftbord fått en CE-märkning och vi skickar en CE-deklaration tillsammans med manualen.

EN 1570

Alla JEMA LIFT lyftbord tillverkas enligt EN 1570, vilket är en Europeisk standard som fastställer säkerhetskraven för lyftbord för gods med eller utan operatör.

ABEK 461

Den 30 juni 2016 utfärdade den danska arbetsmiljöverket ny lagstiftning om hissar, nämligen ABEK 461. JEMA LIFT producerar lyftbord som efterlever dessa lagar.