Trapphiss till 300 kg

inkl. MOMS 358 282 SEK exklusive MOMS 286 626 SEK
Prisen på dette produkt er et priseksempel. Kontakt os for en pris på jeres projekt.

Betal via
faktura

Over 40 års
erfaring

Speciallavede
løsninger

JEMA LIFT trapphiss är en unik 2-i-1-lösning. Den anpassas till andra trappsteg och är därmed en dold hiss inbyggd i trappan. Den kan tillverkas med upp till 3 steg och kan lyfta både människor och tunga laster. Den kan designas för både utomhus- och inomhusbruk.

Trappliften är alltid designad för den specifika uppgiften och levereras som totalentreprenad. Vi tillverkar den i vår egen verkstad och våra erfarna montörer sköter installationen på plats. Trappliften JEMA LIFT är den föredragna lösningen på Danmarks bästa arkitekthus.

Visas här i trappnivå, i sänkt läge och i höjt läge monterad på By & Havn i Köpenhamn.

Tekniska specifikationer:

Saxtyp
SP-TR2-1411T0.3
Lyfttid 0,05 m / s
Kapacitet - Jämn distribuerad last 300 kg
Längd 1400 mm
Bredd 1100 mm
Vandring Plattform: 570 mm
Min. höjd
870 mm
Max. höjd
1440 mm
Motor 0,75 kW
Användning Max. 80 lyft per dygn vid 350 kg


Tillverkas även efter specialmått - Kontakta oss

Teknikrum

Pumpaggregat och hisstyrning placeras externt, företrädesvis i tekniskrum. 

Hydrauliskt styrrör:

Ett styrrör min. Ø80 mm placeras i gropen. Rören leds direkt till teknikrummet. Placeringen av rören är i princip valfritt, dock måste den angivna höjdplaceringen i gropen observeras. Undvik skarpa krök på röret.

Styrrör för drift / dörrlås för dörr:

Vi gör en väg för el från teknikrum eller gropen till platsen för styrningarna. Förberedelser görs så att betjäning kan integreras i väggen.

Tips:

Det kan vara en fördel att göra ett pumpsump i botten av gropen och eventuellt förstärka betongkanter med vinkelstål.

  Toleranser:

  Gropens längd och bredd måste följas och toleransen ställas in så att gropen inte vid något tillfälle blir mindre än vad som anges. Väggarna ska vara vinkelräta och linjära.

  Drift av trapphissar:

  På JEMA LIFT skiljer vi mellan två typer av rullstolsanvändare/funktionsnedsatta:

  • Grupp 1: De som är självförsörjande och kan sköta hissen själva
  • Grupp 2: De som behöver hjälp med användning av hissen

  Vår trapphiss är primärt inriktad till grupp 2. Hissen styrs av instruerad personal, eftersom det ingår i riskbedömningen (CE-märkning). Det kan vara en receptionist, en vaktmästare eller annan personal.

  Driftfunktioner kräver åtminstone följande funktioner: Hiss upp, Hiss ner, Steg upp, Steg ner. Placeras på nivå 1.

  Kontaktelement monteras i Ø22,5 mm hål. Installationsdjup: ca 40 mm.

  Ytterligare egenskaper:

  • Beroende på hissens placering kan man även göra en inropsfunktion så att personal kan kallas till hissen.
  • I vissa situationer kan en varningssignal i form av ljus eller ljud vara nödvändig vid användning av hissen.
  • Hiss upp/ner betjäning på nivå 2, eventuellt även på plattform.
  • Strömbrytare, eventuellt med nyckel. Detta kan väljas om du inte vill att utomstående ska använda hissen (t.ex. barn eller om hissen är placerad utomhus)

  Ledningar ska upprättas för kablar mellan reglage, brytare, signaler mm. till styrningen.

  Dimensionering av frontplåt med tryckknappar:

  Våra tryckknappsbrytare kan integreras i ett profilrör eller monteras i en Harmony XAP XAPE30x aluminiumfrontplatta, som skruvas fast i väggen. Kom ihåg att installera en Harmony XAP_XAPE90x väggbox/dosa.

  Valet av frontplatta bestäms av antalet önskade funktioner.

  Leverans och installation
  Priset är inkl. leverans och installation.

     Download brugermanualen her: Brugermanual.pdf
     Download the user manual here: User manual.pdf
     Laden Sie hier das Benutzerhandbuch herunter: Benutzerhandbuch.pdf

     Du vil muligvis også synes om