U-format lyftbord till Egholm A/S i Lemvig

Nu behöver Egholms maskin inte köra in för att montera sig själv

Jema Lift har levererat ett lyftbord till Egholm A/S i Lemvig. Det U-formade lyfttabellen måste användas för att montera sina multi-maskiner.

U-formen innebär att maskinen kan placeras direkt med en staplare, vilket innebär att maskinen inte behöver startas inomhus för att köra för montering.

Arbetsplatser över Europa använder tillförlitliga lyftbord från Jema Lift. De gör detta eftersom Jema Lifts lyftbord är både solida och flexibla att arbeta med i flera områden. Våra lyfttabeller kan användas för både inomhus- och utomhusarbete, och du bestämmer dig för att placera dem direkt på marken eller på golvet eller om de ska nedsänkas i en grop.

U-bord superlavt L-U1450985T0,6

Optimera arbetsmiljön med våra lyftbord


Lyftbord utgör en viktig del av en effektiv arbetsplats, och fördelarna sträcker sig långt bortom att bara anpassa arbetsnivån. Genom att integrera lyftbord från JEMA LIFT i din arbetsprocess kan du uppleva betydande fördelar:

Ergonomisk optimering: Minska risken för arbetsrelaterade skador genom att skapa en ergonomiskt korrekt arbetsnivå som minimerar belastningen på medarbetarnas kroppar under lyft och hantering av material.
Förbättrad Produktivitet: Effektivisera arbetsflöden genom att säkerställa att material lyfts till rätt höjd, vilket minskar slöseri med tid och ökar arbetsfarten.
Flexibilitet och Anpassning: Våra lyftbord är designade för att kunna anpassas till olika belastningar och höjder, vilket gör dem mångsidiga och lämpliga för en mängd olika tillämpningar och branscher.
Säkerhet: Skapa en säker arbetszon genom att eliminera behovet av manuella lyft och etablera en trygg och kontrollerad miljö för hantering av material.

Våra saxlyftar, som fungerar som lyftbord, är designade med fokus på att förbättra arbetsmiljön. Genom att skapa rätt arbetsnivå minskar vi risken för skador orsakade av tunga lyft och upprepade rörelser, vilket säkerställer att medarbetarna har enkel tillgång till sina uppgifter - oavsett komplexiteten.

JEMA LIFT erbjuder ett omfattande utbud av högkvalitativa lyftbord som kan anpassas till olika höjder och belastningar. Våra lyftbord kan vara stationära eller transportabla beroende på behoven. Normalt justeras lasten hydrauliskt antingen direkt eller via flera hydrauliska cylindrar - eller indirekt genom saxarmarna.