Grop

När du installerar ett lyftbord som ska användas för till exempel en produktlyft, bilhiss eller lyftplattform måste en grop i de flesta fall etableras. Bilden visar en grop för ett lyftbord som ska användas i en bilhiss.

Det är viktigt att gropen uppfyller de mål som anges på skräcken. Om inte, kan det vara omöjligt att installera lyftbordet. Dessutom är det viktigt att gropen är helt jämn, ren och att alla skärmar och tillfälliga trappor tas bort.

En grop måste vara helt nivå, alla bucklor och stötar måste slipas bort. Detta görs för att lyfttabellen ska placeras korrekt och stabilt.

En grop måste vara helt ren, plan, och den måste göras baserat på mål som anges på skräcken. På så sätt kan vi installera ditt lyfttabell så att du får den allra bästa och säkraste lösningen.

När en grop har godkänts kan vi börja montering av lyftbordet. Om vi ​​inte godkänner måste du rätta till felen på gropen innan vi kan börja montera. Om vi ​​dyker upp för att montera ett lyftbord och gropen inte är redo som överenskommits kommer du att faktureras för den extra arbetstiden för arbetskraft och kran.