När du väljer mellan ett L-bord och ett S-bord är det viktigt att ta hänsyn till dina specifika lyftbehov. Båda typerna av bord är utformade för att uppfylla olika krav och applikationer, så du bör överväga hur ofta bordet kommer att användas i din dagliga verksamhet.


L-bord: För lättare användning

L-bord är idealiska för situationer där behovet av lyft är begränsat. De här borden är konstruerade för att klara upp till maximalt 10 lyft per dag. Det gör dem perfekta för arbetsplatser med mindre frekventa lyftuppgifter och där tunga lyft inte är en vanlig del av arbetsdagen.


S-bord: För intensiv användning

Om din arbetsplats kräver mer frekventa lyft är S-bord det bästa valet. Dessa bord är konstruerade för att klara upp till 80 lyft per dag, vilket gör dem lämpliga att använda som rampbord, arbetsbord och i produktionslinjer.


Vilket bord ska du välja?

Valet mellan ett L-bord och ett S-bord beror i första hand på ditt företags specifika lyftbehov:

L-bord: Välj detta om du räknar med att utföra högst 10 lyft per dag. Det är idealiskt för mindre krävande uppgifter.
S-bord: Det här är rätt val om du behöver utföra upp till 80 lyft per dag. Perfekt för intensiva arbetsuppgifter och industriella miljöer.

Genom att analysera dina dagliga lyftbehov kan du se till att du väljer det bord som bäst passar dina arbetsförhållanden och optimerar både effektiviteten och säkerheten på din arbetsplats.